Link Frames

चयन गरिएको फ्रेमलाई अर्को फ्रेममा लिङ्क राख्नुहोस्. एउटा फ्रेमबाट अर्को फ्रेममा पाठ स्वत रूपमा बग्दछ..

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Frame and Object - Link Frames.

On the Format bar, click the Link Frames icon.


Icon Link Frames

लिङ्क फ्रेमहरू

Please support us!