Email Message

Type the message and the salutation for files that you send as email attachments.

This email should contain a salutation

Adds a salutation to the email.

व्यक्तिगत गरिएको अभिवादन घुसाउनुहोस्

पर्सनलाइज गरिएको स्यालुटेसन थप गर्नुहोस्. पूर्वनिर्धारित स्यालुटेसन प्रयोग गर्नका लागि, यो जाँच बाकस सफा गर्नुहोस्.

नारी

नारी प्रापकका लागि व्यक्तिगत गरिएको अभिवादन चयन गर्नुहोस् ।

नयाँ

खोल्नुहोस् अनुकूल स्यालुटेसन संवाद महिला प्रापकका लागि.

पुरुष

पुरुष प्रापकका लागि व्यक्तिगत गरिएको अभिवादन चयन गर्नुहोस् ।

नयाँ

खोल्नुहोस् अनुकूल स्यालुटेसन संवाद पुरुष प्रापकका लागि.

फाँट नाम

जातिय सूचना समावेश गर्ने ठेगाना डाटाबेस फाँटको फाँट नाम चयन गर्नुहोस् ।

फाँट मान

प्रापकको जाति दर्शाउने फाँट मान चयन गर्नुहोस् ।

सामान्य अभिवादन

प्रयोग गर्नलाई पूर्वनिर्धारित ग्रिटिङ चयन गर्नुहोस् यदि पर्सनलाइज गरिएको स्यालुटेसन निर्माण गर्न सकिएन भने.

तपाईँंको सूचना यहाँ लेख्नुहोस्

Enter the main text of the email.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!