अनुकूल अभिवादन

Specify the salutation layout for mail merge or email merge documents. The name of this dialog is different for female recipients and male recipients.

स्यालुटेसन तत्वहरू

फाँट चयन गर्नुहोस् र अन्य सूचीमा फाँट तान्नुहोस् ।

>

चयन गरिएको फाँटलाई सम्बोधन तत्वहरूको सूचीबाट अन्य सूचीमा थप गर्दछ। तपाईँंले एउटा फाँटलाई एक भन्दा बढी पटक थप गर्न सक्नुहुन्छ।

<

अन्य सूचीबाट चयन गरिएको फाँट हटाउदछ ।

बाकस तलमा स्यालुटेसन तत्वहरू तान्नुहोस्

तानेर छोड्नुहोस् द्वारा फाँटहरू मिलाउनुहोस् वा बाँण बटन प्रयोग गर्नुहोस् ।

कष्टमाइज स्यालुटेसन

स्यालुटेसनका लागि सूचीबाट मान चयन गर्नुहोस् र चिनो फाँटहरू.

पूर्वावलोकन

हालको स्यालुटेसन सजावट सँग पहिलो डाटाबेस रेकर्डको पूर्वदृश्य प्रदर्शन गर्नुहोस्.

(बाँण बटनहरू)

सूचीमा एउटा वस्तु चयन गर्नुहोस् र वस्तु सार्नका लागि बाँण बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!