ठेगाना सूची अनुकूलन गर्नुहोस्

ठेगाना सूची कष्टमाइज गर्नुहोस् पत्र मर्ज कागजातहरूका लागि.

ठेगाना सूची तत्वहरू

फाँट चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँं चलाउन, मेटाउन, वा नाम फर्न चाहनुहुन्छ.

^

चयन गरिएको फाँटलाई सूचीमा एक प्रविष्टि माथि सार्न क्लिक गर्नुहोस् ।

v

चयन गरिएको फाँटलाई सूचीमा एक प्रविष्टि तल सार्न क्लिक गर्नुहोस् ।

थप्नुहोस्

नयाँ पाठ फाँट घुसाउनुहोस्.

मेट्नुहोस्

चयन गरिएको फाँट मेटाउनुहोस्.

पुन: नामकरण गर्नुहोस्

चयन गरिएको पाठ फाँट फेरि नाम फेर्नुहोस्.

Please support us!