हालको अनुक्रमणिका

हालको अनुक्रमणिका अद्यावधिक गर्नुहोस्. हालको अनुक्रमणिका एक हो जसले कर्सर समावेश गर्दछ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - अद्यावधिक - हालको अनुक्रमणिका


तपाईँंले एउटा अनुक्रमणिका वा बिषय सूचीलाई दायाँ-क्लिक गर्न र अनुक्रमणिका/तालिका अद्यावधिक गर्नुहोस् रोज्न सक्नुहुन्छ । निम्न आदेशहरू पनि प्रसङ्ग मेनुमा उपलब्ध हुन्छन।

Edit Index or Table of Contents

हालको अनुक्रमणिका वा तालिका सम्पादन गर्नुहोस्.

Delete Index or Table of Contents

हालको अनुक्रमणिका वा तालिका मेट्नुहोस्.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!