अवस्था

यहाँ अवस्था शैलीहरूका लागि अवस्थाहरू परिभाषित गर्नुहोस्.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


ससर्त शैलीहरू अनुच्छेद शैलीहरू हुन जस्मा प्रसङ्ग मेनुमा आधारित भएर बिभिन्न गुणहरू हुन्छन । एक पटक परिभाषित गरिएमा,तपाईँंले ससर्त शैलीको ससर्त गुणहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न।

LibreOffice applies the paragraph properties of conditional styles as follows (the bold terms correspond to the titles of dialog fields): If a paragraph formatted with a conditional style is in a Context that has an Applied Style linked to it, then the Paragraph Style from that condition is used. If no style is linked to the Context, then the attributes defined in the conditional style apply. The following example illustrates this relationship:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Define a new Paragraph Style by choosing New in the Styles window, and selecting all the paragraph properties that you want for your business letter in the Paragraph Style dialog. Name this style "Business letter".

  3. त्यसपछि नयाँ अनुच्छेद शैलीलाई ससर्त शैलीको रूपमा परिभाषित गर्नलाई शर्त ट्याब क्लिक गर्नुहोस् र ससर्त शैली चयन गर्नुहोस्।

  4. प्रसङ्ग भित्र, हेडर प्रविष्टी चयन गर्नुहोस् र अनुच्छेद शैली अन्तर्गत तपाईँंको व्यावशायिक पत्रमा हेडरका लागि शैली चयन गर्नुहोस्,उदाहरणका लागि,पूर्वनिर्धारित अनुच्छेद शैली "हेडर"। तपाईँंले तपाईँंको आफ्नै शैली चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

  5. तपाईँंले अनुच्छेद शैलीहरू सूची बाकसमा चयन गरिएको प्रविष्टीलाई डबल-क्लिक गरेर वा मानाङ्कन गर्नुहोस् प्रयोग गरेर प्रसङ्गमा अनुच्छेद शैली लागू गर्न सक्नुहुन्छ।

  6. Click OK to close the Paragraph Style dialog, and then format all paragraphs in your business letter, including the header, with the new "Business letter" conditional Paragraph Style. (When you click in the header, you may need to display All Styles or Custom Styles in the style list to use the new business letter style.)

हेडर पाठमा अहिले तपाईँंले हेडर अनुच्छेद शैलीमा निर्दिष्ट गरिएको विशेषताहरू छन,जबकी कागजातको अन्य भागमा व्याबसायिक पत्र ससर्त अनुच्छेद शैलीमा परिभाषित गरिएका विशेषताहरू छन।

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


प्रसङ्गमा लागू गरिएको अनुच्छेद शैली अन्य ढाँचाहरू(RTF, HTML, र अरू थुप्रै) मा निर्यात गरिरहेको बेलामा प्रयोग हुन्छ।

अवस्था शैली

नयाँ शैलीलाई अवस्थामय शैलीको रूपमा यो बाकस जाँच गर्नुहोस्.

सामाग्री

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

सामाग्रीमा लागू गरिएको सबै अनुच्छेद शैलीहरूको सूची तपाईँं हेर्न सक्नुहुन्छ.

Paragraph Styles

प्रसङ्गमा मानाङ्कन गर्न सकिने सम्पूर्ण अनुच्छेद शैलीहरूको एउटा सूची सूची बाकसमा समाविष्ट हुन्छ।

शैली समूहहरू

These are the style groups that you can display in the Styles window.

नाम

अर्थ

स्वचालित

हालको सामाग्री सँग उपयुक्त्त शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्.

सबै शैलीहरू

सक्रिय शैली कोटिको सबै शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्.

लागू गरिएको शैलीहरू

हालको कागजातमा लागू गरिएको शैलीहरू (चयन गरिएको कोटिको) प्रदर्शन गर्नुहोस्.

अनुकूल शैलीहरू

चयन शैली कोटिमा सबै प्रयोगकर्ता-परिभाषित शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्.

क्यारेक्टर शैलीहरू

पाठका लागि ढाँचा गरिएको शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

सूची शैलीहरू

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

अनुक्रमणिकाका शैलीहरू

अनुक्रमणिकाहरूका लागि ढाँचा गरिएको शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्.

Special Styles

ढाँचा गरिएको शैलीहरू हेडरहरू फुटरहरू, पादटिप्पणीहरू, अन्तटिप्पणीहरू, तालिकाहरू, र विकल्पका लागि प्रदर्शन गर्नुहोस्.

HTML शैलीहरू

HTML कागजातहरूका लागि शैलीहरूको सूची प्रदर्शन गर्नुहोस्.

अवस्था अनुसारको शैलीहरू

प्रयोगकर्ता-परिभाषित अवस्था अनुसारको शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्।.

सोपानक्रमिक

सोपानक्रमिक सूचीमा चयन गरिएका कोटि शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्. उपस्तरमा शैलीहरू हेर्नका लागि, जोड सङ्केत (+) मा क्लिक गर्नुहोस् उपस्तर नाम पछिको.


पूर्वस्थितिमा फर्काउनुहोस्

चयन शैली प्रदान गरिएको हालको सामाग्री हटाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.

मानाङ्कन गर्नुहोस्

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!