चयन

पङ्क्ति चयन गर्नुहोस् जसले कर्सर समावेश गर्दछ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Table - Select - Row.


यो विकल्प मात्र उपलब्ध हुन्छ यदि कर्सर तालिकामा हुन्छ.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!