इष्टतम् उचाइ

स्वचालित तरीकाले पङ्क्ति उचाइहरू कक्षहरूको सामाग्रीहरूमा जोडा मिलाउन समायोजन गर्नुहोस्. यो नयाँ तालिकाहरूका लागि पूर्वनिर्धारित सेटिङ हो.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Table - Autofit - Optimal Row Height.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

प्रतिमा

अप्टिमल पङ्क्ति उचाइ


द्रष्टव्य प्रतिमा

यो विकल्प मात्र उपलब्ध हुन्छ यदि तालिकाले स्थिर उचाइ सँग पङ्क्ति समावेश गर्दछ भने.


Please support us!