पङ्क्ति उचाइ

चयन पङ्क्ति(हरू)को उचाइ परिवर्तन गर्नुहोस्.

यो आदेश पहुँच गर्न...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


उचाइ

उचाइ प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँं चयन गरिएको पङ्क्ति(हरू)का लागि चाहनुहुन्छ.

साइजमा मिल्ने

कक्षहरूको सामाग्रीहरू सँग जोडा मिलाउन स्वचालित रूपमा पङ्क्ति उचाइ समायोजन गर्नुहोस्.

द्रष्टव्य प्रतिमा

तपाईँंले कक्षमा दायाँ-क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र रोज्नुहोस् गर्नुहोस् ढाँचा - पङ्क्ति - अप्टिमल उचाइ.


Please support us!