पङ्क्ति उचाइ

Changes the height of the selected row(s).

यो आदेश पहुँच गर्न...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


उचाइ

उचाइ प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँं चयन गरिएको पङ्क्ति(हरू)का लागि चाहनुहुन्छ.

साइजमा मिल्ने

कक्षहरूको सामाग्रीहरू सँग जोडा मिलाउन स्वचालित रूपमा पङ्क्ति उचाइ समायोजन गर्नुहोस्.

note

You can also right-click in a cell, and then choose Size - Minimal Row Height.


Please support us!