हाइपरलिङ्क

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Image - Properties - Hyperlink tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Hyperlink tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Hyperlink tab.


... सम्बन्धलाई

लिङ्क गुणहरू सेट गर्नुहोस्.

URL

फाइलमा पूर्ण बाटो प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँं खोल्न चाहनुहुन्छ

ब्राउज गर्नुहोस्

फाइल अवस्थित गर्नुहोस् जुन तपाईँं हाइपरलिङ्क खोल्न चाहनुहुन्छ, र क्लिक गर्नुहोस् खोल्नुहोस्. लक्ष्य फाइल तपाईँंको मेसिन वा FTP सर्भर इन्टरनेटमा हुन सक्छ.

नाम

हाइपरलिङ्कका लागि नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्.

फ्रेम

Specify the name of the frame where you want to open the targeted file. The predefined target frame names are described here.

छवि नक्सा

चयन गर्नुहोस् ImageMap को प्रकारहरू जुन तपाईँं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ.ImageMap सेटिङहरूले हाइपरलिङ्क सेटिङहरूलाई उछिन्छ जुन तपाईँंले यो पृष्ठमा प्रविष्ट गर्नु भएको थियो.

सर्भर-साइड छवि नक्सा

सर्भर-साइड छवि नक्सा प्रयोग गर्दछ.

ग्राहक-साइड छवि नक्सा

छवि नक्सा प्रयोग गर्दछ जुन तपाईँंले चयन वस्तुका लागि निर्माण गर्नु भएको थियो.

URL

Please support us!