Image

Specify the flip and the link options for the selected image.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Image - Properties - Image tab.


फ्लिप

ठाडो तरीकाले

Flips the selected image vertically.

तेर्सो तरीकाले

Flips the selected image horizontally.

सबै पृष्ठहरूमा

Flips the selected image horizontally on all pages.

बायाँ पृष्ठहरूमा

Flips the selected image horizontally only on even pages.

दायाँ पृष्ठहरूमा

Flips the selected image horizontally only on odd pages.

पूर्वावलोकन फाँट

Displays a preview of the current selection.

लिङ्क

Inserts the image as a link.

फाइलको नाम

लिङ्क गरिएको फाइलमा बाटो प्रदर्शन गर्नुहोस्. लिङ्क परिवर्तन गर्नका लागि, ब्राउज बटन क्लिक गर्नुहोस् (...) र फाइल अवस्थित गर्नुहोस् जुन तपाईँं लिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ.

ब्राउज गर्नुहोस्

नयाँ ग्राफिक फाइल अवस्थित गर्नुहोस् जुन तपाईँं लिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ, र क्लिक गर्नुहोस् खोल्नुहोस्.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!