सन्दर्भ सूची प्रविष्टि घुसाउनुहोस्

पुस्तकसूची सन्दर्भ घुसाउनुहोस्.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - बिब्लियोग्राफी प्रविष्टि


प्रविष्टि

पुस्तकसूची डाटाबेसबाट

Inserts a reference from the bibliography database.

कागजात सामाग्रीबाट

हालको कागजातमा भण्डारण गरिएका बाइबिलि रेकर्डहरूबाट एक सन्दर्भ घुसाउनुहोस्। कागजातमा भण्डारण गरिएको प्रविष्टिले बाइबिल डाटाबेसमा भण्डारण गरेको प्रविष्टिमा प्राथमिकता छ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

तपाईँंले ग्रन्थ सूची प्रविष्टीहरू सम्मिलित एउटा कागजात वचत गर्दा,अनुरूप रेकर्डहरू कागजात भित्र एउटा लुकेको फाँटमा स्वत:तरीकाले वचत हुन्छ।


छोटो नाम

Select the short name of the bibliography record that you want to insert.

लेखक, शीर्षक

यदि उपलब्ध भएमा,लेखक र चयन गरिएको छोटो नामको पूरा शीर्षक यो क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिन्छ।

घुसाउनुहोस्

दस्तावेजमा कागजातमा सम्मिलित गर्दछ। यदि तपाइँ एक नयाँ रेकर्ड सिर्जना गर्नुभयो भने, तपाईंले यसलाई प्रविष्टिको रूपमा पनि सम्मिलित गर्नु पर्दछ, अन्यथा रेकर्ड हराउँदा बेला तपाइँले कागजात बन्द गर्नुहुन्छ।

बन्द गर्नुहोस्

Closes the dialog.

नयाँ

Opens the Define Bibliography Entry dialog, where you can create a new bibliography record. This record is only stored in the document. To add a record to the bibliography database, choose Tools - Bibliography Database.

सम्पादन गर्नुहोस्

ले सन्दर्भ जानकारी प्रविष्टी गर्नुहोस् खोल्छ जहाँ तपाईँले छानिएको सन्दर्भ रेकर्ड सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ।

पुस्तकचिनो प्रविष्टि सँग कार्य गर्न टिप्स

Please support us!