अनुक्रमणिका

तपाईँंले चयन गरेको बेला तलका विकल्प उपलब्ध छन् तालिकाहरूको अनुक्रमणिका as the अनुक्रमणिका प्रकार.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)


प्रकार र शीर्षक

अनुक्रमणिकाको प्रकार र शीर्षक निश्चित गर्नुहोस्

शीर्षक

चयन गरिएको अनुक्रमणिकाका लागि शीर्षक प्रविष्ट गराउनुहोस्.

टाइप

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

म्यानुअल परिवर्तनहरू बिरुद्व सुरक्षित गरियो

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

चयन गर्नुहोस् कि त अनुक्रमणिकाका लागि निर्माण गर्न वा हालको अध्यायका लागि.

यसबाट सिर्जना गर्नुहोस्

अनुक्रमणिका बनाउन सूचना संयोजन निश्चित गर्नुहोस्.

क्यापसनहरू

वस्तु क्याप्सनहरूबाट अनुक्रमणिका प्रविष्टीहरू सिर्जना गर्दछ। एउटा वस्तुमा एउटा क्याप्सन थप गर्नलाई वस्तु चयन गर्नुहोस् र त्यसपछी घुसाउनुहोस् - क्याप्सन रोज्नुहोस्।

कोटि

क्याप्सन कोटि चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँं अनुक्रमणिका प्रविष्टिहरूका लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ.

प्रदर्शन

Select the part of the caption that you want to display in the index entries. The following table illustrates the options that can be selected, based on the caption “Figure 24: The Sun”, where “Figure 24” was generated automatically when the caption was inserted, while “The Sun” is the caption text added by the user.

चयनहरू प्रदर्शन सूची बाकसमा

अनुक्रमणिकामा प्रविष्टि

Reference

Figure 24: The Sun

कोटि र सङ्ख्या

Figure 24

Caption Text

सुर्य


If you select “Caption Text”, the punctuation and the space at the beginning of the caption are not included in the index entry.

वस्तु नाम

वस्तु नामहरूबाट अनुक्रमणिका प्रविष्टीहरू सिर्जना गर्दछ। तपाईँंले नेभिगेटरमा वस्तु नामहरू दृश्य गर्न सक्नुहुन्छ, र उदाहरणका लागि, तिनीहरूलाई प्रसङ्ग मेनुमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!