Table of Contents, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography


यस संवादमा तपाईँं अनुक्रमणिका वा तालिका पूर्वालोकन गर्न सक्नुहुन्छ.

तपाईँंले चयन गर्नु भएको अनुक्रमणिका वा तालिकाको प्रकारमा भर पर्दो, तलका ट्याबहरू प्रस्तुत भएका छन्.

Type

निर्दिष्ट गर्नलाई यो ट्याब प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँंले घुसाउन चाहेको अनुक्रमणिका को प्रकार परिभाषित गर्नुहोस्। तपाईँंले अनुकूल अनुक्रमणिकाहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।

प्रविष्टि (अनुक्रमणिकाहरू/तालिकाहरू)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

शैलीहरू

तपाईँंले अनुक्रमणिका शीर्षकहरू,बिभाजकहरू र अनुक्रमणिका प्रविष्टीहरूको ढाँचा परिवर्तन गर्नलाई भिन्न अनुच्छेद शैलीहरू मानाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँंले यो संवादमा अनुच्छेद शैलीहरू परिमार्जन पनि गर्न सक्नुहुन्छ।

स्तम्भहरू

पृष्ठ शैली, फ्रेम, वा सेक्सनका लागि स्तम्भहरू र स्तम्भ सजावट सङ्ख्या निश्चित गर्नुहोस्.

अनुक्रमणिका वा बिषय सूचीका लागि स्तम्भ सजावट निर्दिष्ट गर्नलाई यो ट्याब प्रयोग गर्नुहोस्। पूर्वनिर्धारण द्वारा,अनुक्रमणिका शीर्षक एक-स्तम्भ चौडा हुन्छ र बायाँ पृष्ठ सीमान्त बाट विस्तार हुन्छ।

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

सामग्रीको तालिका र अनुक्रमणिकाहरू प्रयोग गरेर

Please support us!