Table of Contents and Index

Opens a menu to insert an index or bibliography entry, as well as inserting a table of contents, index, and or bibliography.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - अनुक्रमणिकाहरू र तालिकाहरू


प्रविष्टि

चयन गरिएको पाठलाई अनुक्रमणिका वा सामाग्रीहरूको प्रविष्टि तालिकाको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्.

पुस्तकसूची प्रविष्टि

पुस्तकसूची सन्दर्भ घुसाउनुहोस्.

Table of Content, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

Please support us!