चलहरू

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - चलहरूट्याब


टाइप

Lists the available field types.

टाइप

वर्णन

चल सेट गर्नुहोस्

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

चल देखाउनुहोस्

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

DDE क्षेत्र

तपाईँंको कागजात भित्र एउटा DDE लिङ्क घुसाउछ,जसलाई तपाईँंले मानाङ्कित नाम बाट जति छिटो छिटो पनि अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ।

सूत्र घुसाउनुहोस्

स्थिर सङ्ख्या घुसाउनुहोस्, वा सूत्रको परिणाम.

आगत फाँट

चल वा प्रयोगकर्ता फाँटका लागि नयाँ मान घुसाउनुहोस्.

आगत फाँटमा चलको मान फाँट घुसाईएको ठाउँ र त्यो भन्दा अगाडि देखी मात्र वैध हुन्छ। पछि कागजातमा चलको मान परिवर्तन गर्नलाई, उही नामको तर फरक मान संगको अर्को आगत फाँट घुसाउनुहोस्। यधपी, प्रयोगकर्ता फाँटको मान विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तन गरिन्छ।

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

अंक दायरा

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

पृष्ठ चल सेट गर्नुहोस्

कागजात भित्र एउटा सन्दर्भ बिन्दु घुसाउछ, जसपछि पृष्ठ गन्ति सुरु हुन्छ। सन्दर्भ बिन्दु सक्षम पार्नलाई "on" चयन गर्नुहोस् र यसलाई असक्षम पार्नलाई "off" चयन गर्नुहोस्।

Show page variable

यस फाँटमा सन्दर्भ बिन्दुबाट "Set page variable" पृष्ठहरूको सङ्ख्या प्रदर्शन गर्नुहोस्.

प्रयोगकर्ता क्षेत्र

एउटा अनुकूल विश्वव्यापी चल घुसाउछ। तपाईँंले शर्त कथनका लागि एउटा चल परिभाषित गर्नलाई प्रयोगकर्ता फाँट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँंले जब एउटा प्रयोगकर्ता फाँट प्रयोग गर्नुहुन्छ, कागजातमा भएका चलको सबै दृष्टान्तहरू अद्यावधिक हुन्छन।


Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


ढाँचा

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

नाम

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

हालको कागजातमा प्रयोगकर्ता-परिभाषित फाँटहरू मात्र उपलब्ध हुन्छ.


Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

ढाँचा सूचीमा, यदि मान पाठ वा सङ्ख्याको रूपमा घुसाईएमा परिभाषित गर्नुहोस्।

note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


एउटा HTML कागजात भित्र,"Set variable" फाँट प्रकार: HTML_ON र HTML_OFF का लागि दुई अतिरिक्त फाँटहरू उपलब्ध हुन्छन। तपाईँंले चयन गरेको विकल्पमा निर्भर गरेर फाइल एउटा HTML कागजातको रूपमा वचत गरेको बेलामा तपाईँंले मान बाकसमा टाइप गरेको पाठ एउटा खुल्दै गरेको HTML ट्याग (<Value>) वा बन्द हुदै गरेको HTML (</Value>) ट्यागमा रूपान्तरण हुन्छ ।

DDE Statement

DDE आदेशका लागि साधारण वाक्यसंरचना भनेको: "<Server> <Topic> <Item>", जहाँ डेटा समावेश गरेको अनुप्रयोगका लागि सर्भर DDE नाम हो. शीर्षकले वस्तुको स्थान दर्साउँदछ (साधारणतय फाइल नाम), र वस्तुले वास्तविक वस्तु दर्साउँदछ.

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

सूत्र

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

सन्दर्भ

तपाईँंले पाठभित्र प्रदर्शन गर्न चाहेको पाठ टाइप गर्नुहोस्। यदि तपाईँंले एउटा प्लेसहोल्डर फाँट घुसाउदै हुनुहुन्छ भने,फाँटमा माउस सूचक राखेको वेलामा तपाईँंले प्रदर्शन गर्न चाहेको पाठ मद्दत टिपको रूपमा टाइप गर्नुहोस् ।

अफसेट

पृष्ठ सङ्ख्या फाँटका लागि तपाईँंले लागू गर्न चाहनु भएको अफसेट मान प्रविष्ट गराउनुहोस्, उदाहरणका लागि "+1".

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

अदृश्य

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

With Heading Number

Use this option to display a heading number before a “number range” field. The heading number comes from a heading prior to the location of the field.

Up to level

With typical use of headings in the document, the selected number will indicate how many levels of heading number (starting from level 1) to display. The selected value indicates the maximum number of levels to show. The actual number may have fewer levels. For example, if the immediately prior heading number is 2.6, and 4 is selected, then only 2.6 is displayed . If [None] is selected, no heading number is displayed.

note

The heading number selected for display is the first prior heading whose outline level is equal to or less than the selected outline level. For example, select “2” to use the heading number of the first prior heading with outline level 1 or outline level 2.


विभाजक

Specify the character to use as a separator between the heading number and the field number.

note

With Heading Number, Up to level and Separator are only available for the “Number range” field type.


लागू गर्नुहोस्

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

लागू गर्नुहोस्

मेट्नुहोस्

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

मेट्नुहोस्

Please support us!