DocInformation

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - DocInformation ट्याब


note

When you export and import an HTML document containing DocInformation fields, special LibreOffice formats are used.


टाइप

Lists the available field types.

टाइप

अर्थ

वर्णन

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

निर्माण गरिएको

लेखकको नाम घुसाउनुहोस्, र मिति, वा कागजात निर्माण गरिएको बेलाको समय.

Custom

Inserts the contents of the properties found on the Custom Properties tab of the File - Properties dialog. (Only shown if Custom properties are added.)

Keywords

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

अन्तिम टङ्कण

लेखकको नाम र त्यो कागजात मुद्रण भएको मिति र समय घुसाउछ।

परिमार्जित

लेखकको नाम घुसाउनुहोस्, र मिति, वा अन्तिम बचतको समय.

Revision number

हालको कागजातको संस्करण सङ्ख्या घुसाउनुहोस्

विषय

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

शीर्षक

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Total editing time

कागजात सम्पादनमा गरेको जम्मा समय घुसाउनुहोस्.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


चयन गर्नुहोस्

Lists what information can be inserted for a selected field type.

note

"सिर्जना गरिएको", "परिमार्जित", र "अन्तिम मुद्रण गरिएको" फाँट प्रकारहरूका लागि, तपाईँंले अनुरूप सञ्चालनको लेखक, मिति र समय सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ।


ढाँचा

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

स्थिर सामाग्री

फाँट स्थित सामग्रीको रूपमा घुसाउछ, जुन चाँही, फाँट अद्यावधिक गर्न सकिँदैन।

note

निश्चित गरिएको सामग्री संगको फाँटहरू तपाईँंले यस्तै एउटा फाँट समाविष्ट एउटा टेम्प्लेट बाट एउटा नयाँ कागजात सिर्जना गरेपछि मात्र मुल्याङ्कन गरिन्छ। उदाहरणका लागि, निश्चित सामग्री सहितको एउटा मिति फाँटले टेम्प्लेट बाट नयाँ कागजात सिर्जना गरिएको मिति घुसाउछ।


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!