DocInformation

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - DocInformation ट्याब


note

तपाईँंले कागजातसूचना फाँटहरू समाविष्ट HTML कागजात निर्यात र आयात गर्दा, विशेष LibreOffice ढाँचाहरू प्रयोग हुन्छन।


टाइप

उपलब्ध फाँट प्रकाहरू सूची गराउनुहोस्. तपाईँंको कागजातमा फाँट थप गर्नका लागि, फाँट प्रकार क्लिक गर्नुहोस्, फाँट क्लिक गर्नुहोस् चयन सूचीमा, र पछि क्लिक गर्नुहोस् Insert. तलका फाँटहरू उपलब्ध हुन्छन्:

टाइप

अर्थ

वर्णन

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

निर्माण गरिएको

लेखकको नाम घुसाउनुहोस्, र मिति, वा कागजात निर्माण गरिएको बेलाको समय.

Custom

Inserts the contents of the properties found on the Custom Properties tab of the File - Properties dialog. (Only shown if Custom properties are added.)

Keywords

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

अन्तिम टङ्कण

लेखकको नाम र त्यो कागजात मुद्रण भएको मिति र समय घुसाउछ।

परिमार्जित

लेखकको नाम घुसाउनुहोस्, र मिति, वा अन्तिम बचतको समय.

Revision number

हालको कागजातको संस्करण सङ्ख्या घुसाउनुहोस्

विषय

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

शीर्षक

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Total editing time

कागजात सम्पादनमा गरेको जम्मा समय घुसाउनुहोस्.


note

तलका फाँटहरू मात्र घुसाउन मिल्दछ यदि करेस्पोन्डिङ फाँट प्रकार प्रकार सूचीमा चयन गरिन्छ.


चयन गर्नुहोस्

प्रकार सूचीमा चयन गरेको फाँट प्रकारको उपलब्ध फाँटहरू सूची गर्नुहोस्. फाँट घुसाउनका लागि, फाँट क्लिक गर्नुहोस्, र पछि क्लिक गर्नुहोस् Insert.

tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


note

"सिर्जना गरिएको", "परिमार्जित", र "अन्तिम मुद्रण गरिएको" फाँट प्रकारहरूका लागि, तपाईँंले अनुरूप सञ्चालनको लेखक, मिति र समय सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ।


ढाँचा

चयन गरिएको फाँटका लागि लागू गर्न चाहेको ढाँचा क्लिक गर्नुहोस्, वा क्लिक गर्नुहोस् "Additional formats" अनुकूलन ढाँचा परिभाषित गर्नका लागि.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

स्थिर सामाग्री

फाँट स्थित सामग्रीको रूपमा घुसाउछ, जुन चाँही, फाँट अद्यावधिक गर्न सकिँदैन।

note

निश्चित गरिएको सामग्री संगको फाँटहरू तपाईँंले यस्तै एउटा फाँट समाविष्ट एउटा टेम्प्लेट बाट एउटा नयाँ कागजात सिर्जना गरेपछि मात्र मुल्याङ्कन गरिन्छ। उदाहरणका लागि, निश्चित सामग्री सहितको एउटा मिति फाँटले टेम्प्लेट बाट नयाँ कागजात सिर्जना गरिएको मिति घुसाउछ।


Please support us!