कागजात

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - कागजात tab


टाइप

उपलब्ध फाँट प्रकाहरू सूची गराउनुहोस्. तपाईँंको कागजातमा फाँट थप गर्नका लागि, फाँट प्रकार क्लिक गर्नुहोस्, फाँट क्लिक गर्नुहोस् चयन सूचीमा, र पछि क्लिक गर्नुहोस् Insert. तलका फाँटहरू उपलब्ध हुन्छन्:

टाइप

अर्थ

लेखक

Name or initials of current user (as entered in - LibreOffice - User Data).

अध्याय

अनुच्छेद सङ्ख्या र/वा अनुच्छेद नाम घुसाउनुहोस्.

मिति

Inserts the current date. You can insert the date as a fixed field - Date (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Date - that it is updated automatically. To manually update the Date field, press F9.

फाइलको नाम

हालको कागजातको फाइलनाम र/वा निर्देशिका बाटो घुसाउनुहोस्, विस्तार बिनाको फाइलनाम जस्तै.

पृष्ठ

हालको पृष्ठ सङ्ख्या घुसाउनुहोस्, अघिल्लो, वा पछिल्लो पृष्ठ.

Paragraph Signature

Inserts a meta-data field with a digital signature for the paragraph. You must have a digital certificate to sign a paragraph.

प्रेषक

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

तथ्याङ्क

Inserts document statistics, such as page and word counts, as a field. To view the statistics of a document, choose File - Properties, and then click the Statistics tab.

टेम्प्लेटहरू

Inserts the filename, the path, or the filename without the file extension of the current template. You can also insert the names of the "Category" and the "Style" formats used in the current template.

समय

Inserts the current time. You can insert the time as a fixed field - Time (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Time - that it is updated automatically. To manually update the Time field, press F9.


note

तलका फाँटहरू मात्र घुसाउन मिल्दछ यदि करेस्पोन्डिङ फाँट प्रकार प्रकार सूचीमा चयन गरिन्छ.


चयन गर्नुहोस्

प्रकार सूचीमा चयन गरेको फाँट प्रकारको उपलब्ध फाँटहरू सूची गर्नुहोस्. फाँट घुसाउनका लागि, फाँट क्लिक गर्नुहोस्, र पछि क्लिक गर्नुहोस् Insert.

tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


ढाँचा

चयन गरिएको फाँटका लागि लागू गर्न चाहेको ढाँचा क्लिक गर्नुहोस्, वा क्लिक गर्नुहोस् "Additional formats" अनुकूलन ढाँचा परिभाषित गर्नका लागि.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

यदि तपाईँंले सन्दर्भ फाँटहरूका लागि ढाँचाको रूपमा "अध्याय सङ्ख्या" रोजेमा,सन्दर्भ वस्तुहरू सम्मिलित अध्याय हेडिङको सङ्ख्या फाँटमा प्रदर्शन हुन्छ। यदि अध्याय हेडिङका लागि अनुच्छेद शैली क्रमाङ्कित नगरिएमा,फाँट खाली रहन्छ।

note

मिति र समय फाँटहरूको HTML निर्यात र आयातका लागि, स्पेसल LibreOffice ढाँचाहरू प्रयोग गरिन्छ.


स्थिर सामाग्री

फाँट स्थित सामग्रीको रूपमा घुसाउछ, जुन चाँही, फाँट अद्यावधिक गर्न सकिँदैन।

स्तर

Enter outline level of the chapter to be displayed. The inserted field will display the value taken from last paragraph with the specified outline level placed before the inserted field.

अफसेट

पृष्ठ सङ्ख्या फाँटका लागि तपाईँंले लागू गर्न चाहनु भएको अफसेट मान प्रविष्ट गराउनुहोस्, उदाहरणका लागि "+1".

यदि तपाईँं चाहनुहुन्छ भने, तपाईँं प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ अफसेट प्रदर्शित पृष्ठ सङ्ख्याका लागि. अफसेट मानको १ सँग, फाँटले सङ्ख्या प्रदर्शन गर्दछ जुन १ हालको पृष्ठ सङ्ख्या भन्दा बढी छ, तर यदि पृष्ठसँग जुन सङ्ख्या हट्दछ. कागजातको अन्तिम पृष्ठमा,यी उही फाँट खाली रहन्छ.

tip

यदि तपाईँं खास पृष्ठ सङ्ख्या परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ तर प्रदर्शित सङ्ख्या होइन भने, अफसेट मान प्रयोग नगर्नुहोस्। पृष्ठ सङ्ख्याहरू परिवर्तन गर्न, पृष्ठ सङ्ख्याहरू मार्गदर्शक पढ्नुहोस।


अफसेट दिनहरू/मिनेटहरूमा

अफसेट प्रविष्ट गराउनुहोस् जुन तपाईँं मिति र समय फाँटका लागि लागू गर्न चाहनुहुन्थ्यो.

Please support us!