फाइल मेनु

मेनु फाइल - निर्यात

रोज्नुहोस्फाइल - पठाउनुहोस् - प्रस्तुतिमा रूपरेखा

रोज्नुहोस्फाइल - पठाउनुहोस् - क्लिपबोर्डमा रूपरेखा

रोज्नुहोस्फाइल - पठाउनुहोस् - AutoAbstract निर्माण गर्नुहोस्

रोज्नुहोस् फाइल - पठाउनुहोस् - प्रस्तुतिमा AutoAbstract

रोज्नुहोस् फाइल - पठाउनुहोस् - HTML कागजात निर्माण गर्नुहोस्

पाठ कागजातमा कम्तिमा एक ठेगाना डेटाबेस फिल्ड सम्मिलित गर्नुहोस्, त्यसपछि कागजात मुद्रण गर्न सुरु गर्नुहोस्। यदि तपाइँ एउटा फारम चिठी छाप्न चाहानुहुन्छ भने प्रश्नलाई "हुन्छ" जवाफ दिनुहोस्।

प्रतिमा

पत्र गाभ्ने

Please support us!