उपकरणपट्टी

उपकरणपट्टीमा बारम्बार प्रयोग हुने कार्यहरू समावेश हुन्छ ।

भित्र जुम

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

प्रतिमा

जुम बढाउनुहोस्

जुम घटाउनुहोस्

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

प्रतिमा

जुम घटाउनुहोस्

१०० %

Displays the document at its actual size.

प्रतिमा

जुम १००%

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

प्रतिमा

सबै देखाउनुहोस्

अपडेट

यो आदेशले कागजात सञ्झ्यालमा सूत्र ताजा गर्दछ

आदेशहरू सञ्झ्यालमा परिवर्तनले स्वचालित ताजा गर्दछ यदि ताजा दृश्य स्वत: सक्रिय हुन्छ ।

प्रतिमा

अद्यावधिक

सूत्र कर्सर

सूत्र कर्सर खुला बन्द गर्नका लागि यो प्रतिमा उपकरणपट्टीमा प्रयोग गर्नुहोस् सूत्रको अंश जहाँ कर्सरको स्थान छ Commands सूत्र कर्सर सक्रिय भएको बेला सञ्झ्याल पातलो धर्कोबाट चिन्ह लगाइएको छ

प्रतिमा

सूत्र कर्सर

प्रतीकहरू

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

प्रतिमा

प्रतीकहरू

Please support us!