सञ्झ्याल

सञ्झ्याल मेनुमा, तपाईँले नयाँ सञ्झ्याल खोल्न र कागजात सूची हेर्न सक्नुहुन्छ ।

नयाँ सञ्झ्याल

एउटा नयाँ सञ्झ्याल खोल्दछ जुन हालको सञ्झ्यालको सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्छ । तपाईँले एउटै समयमा उस्तै कागजातको अहिले बिभिन्न भागहरू देख्न सक्नुहुन्छ ।

बन्द गर्नुहोस

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

कागजात सूची

हालैको खुल्ला कागजातहरू सूचीबध्द गर्छ । त्यो कागजात लाई स्विच गर्न सूचीमा एउटा कागजात को नाम चयन गर्नुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!