सर्टकटहरू (LibreOffice म्याथ उपलब्धता)

तपाईँ LibreOffice म्याथ माउस बिनानै नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ ।

सूत्र निर्देशिका घुसाउँदा

यदि तपाईँ पाठ कागजातमा सूत्र घुसाउन चाहनुहुन्छ भने, र तपाईँलाई सहि लेखन थाहा छ भने, तपाईँ तलका रूपमा चालु गर्न सक्नुहुन्छ:

  1. तपाईँको पाठमा सूत्र लेख्नुहोस्

  2. सूत्र चयन गर्नुहोस्

  3. Choose the command Insert - OLE Object - Formula Object.

सञ्झ्यालद्वारा सूत्र घुसाउँदा

तत्व पेन

बायाँ वा दायाँ बाँण चिन्ह

अर्को कोटि वा प्रकार्यमा दायाँ वा बायाँ सार्नुहोस् ।

कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस्

कोटि चयन गर्नुहोस् (कोटि क्षेत्रहरू भित्रमा) वा कार्य घुसाउनुहोस् आदेशहरूमा window (कार्य क्षेत्रहरूमा मात्र)

ट्याब

पहिलो कोटि चीजबाट अर्को कोटिको पहिलो कार्यमा जानुहोस् ।

Shift+Tab

अन्तिम कोटि चीजबाट अर्को कोटिको अन्तिम कार्यमा जानुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!