खाली स्थान

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् ढाँचा - खाली स्थान


Spacing Dialog

कोटि बटन प्रयोग गर्नुहोस् सूत्र तत्व निश्चित गर्नका लागि जहाँ तपाईँ स्पेसिङ निश्चित गर्न चाहनुहुन्छ. संवाद को देखावट चयन कोटिमा आधारित छ. पूर्वदृश्य सञ्झ्यालले सम्बन्धित बाकसहरू मार्फत कुन स्पेसिङ परिमार्जन भयो भनेर देखाउँदछ ।

कोटि

स्पेसिङ परिवर्तन गर्न तपाईँलाई यो कोटि चयन गर्नका लागि यो बटनले अनुमति दिन्छ.

खाली स्थान

चल र सञ्चालनकर्ताहरू बीचको स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ, पङ्क्तिहरू बीचमा, रमूल चिन्हहरू र रेडिकलहरू बीचमा

खाली स्थान

Defines the spacing between variables and operators.

रेखा स्पेसिङ

Determines the spacing between lines.

मूल स्पेसिङ

Determines the spacing between the root sign and radicals.

अनुक्रमणिकाहरू

सुपरस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट अनुक्रमणिकाहरूका लागि स्पेसिङ परिभाषा गर्दछ ।

सुपरस्क्रिप्ट

Determines the spacing for superscript indexes.

सबस्क्रिप्ट

Determines the spacing for subscript indexes.

खण्डहरू

फ्र्याक्सन पट्टी र न्युमरेटर वा डिनोमिनेटर बीचको स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ ।

न्यूमरेटर

Determines the spacing between the fraction bar and the numerator.

डिनोमिनेटर

Determines the spacing between the fraction bar and the denominator.

फ्र्याक्सन पट्टी

फ्र्याक्सन पट्टीको अधिक लम्बाइ र पङ्क्ति तौल परिभाषा गर्दछ ।

लम्बाइ विस्तार गर्नुहोस्

Determines the excess length of the fraction line.

तौल

Determines the weight of the fraction line.

सिमाहरू

योगफल प्रतीक र सीमा अवस्थाहरूको स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ ।

माथिल्लो सीमा

Determines the spacing between the sum symbol and the upper limit.

तल्लो सीमा

Determines the spacing between the sum symbol and the lower limit.

कोष्ठकहरू

कोष्ठकहरू र सामाग्री बीचको स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ ।

अधिक साइज (बायाँ/दायाँ)

Determines the vertical distance between the upper edge of the contents and the upper end of the brackets.

खाली स्थान

Determines the horizontal distance between the contents and the upper end of the brackets.

सबै कोष्ठकहरूको माप गर्नुहोस्

सबै प्रकारको कोष्ठकहरू मापन गर्नुहोस्. यदि तपाईँ पछि प्रविष्ट गर्नुहुन्छ ( a over b) आदेश सञ्झ्यालहरूमा, कोष्ठकहरूले तर्कको सम्पूर्ण उचाइ घेर्दछ. You normally यो प्रभाव प्रविष्ट गरेर पूरा गर्नुहोस् बायाँ ( a माथि b दायाँ ).

बढी भएको साइज

Adjusts the percentage excess size. At 0 percent the brackets are set so that they surround the argument at the same height. The higher the entered value is, the larger the vertical gap between the contents of the brackets and the external border of the brackets. The field can only be used in combination with Scale all brackets.

Matrices

म्याट्रिक्समा तत्वहरूका लागि सम्बन्धित स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ ।

पङ्क्ति स्पेसिङ

Determines the spacing between matrix elements in a row.

स्तम्भ स्पेसिङ

Determines the spacing between matrix elements in a column.

प्रतीकहरू

चलहरू सँग सम्बन्धित प्रतीकहरूको स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ

स्थायी उचाइ

Defines the height of the symbols in relation to the baseline.

न्युनतम स्पेसिङ

Determines the minimum distance between a symbol and variable.

सञ्चालकहरू

सञ्चालनकर्ताहरू र चलहरू वा सङ्ख्याहरू बीचको स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ ।

बढी भएको साइज

Determines the height from the variable to the operator's upper edge.

खाली स्थान

Determines the horizontal distance between operators and variables.

किनाराहरू

सूत्रमा किनारा थप गर्नुहोस् । यो विकल्प विशेष प्रयोगशाली छ यदि तपाईँ सूत्र इन्टिग्रेट गर्न चाहनुहुन्छ LibreOffice लेखकको पाठ फाइलमा सेटिङहरू बनाएको बेला, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईँ साइजको रूपमा ० प्रयोग गर्नुहुन्न, जसबाट पाठको लागि दृश्य समस्या निर्माण गर्दछ जुनले घुसाएको बिन्दु घेर्दछ ।

बायाँ

The left border is positioned between the formula and background.

दायाँ

The right border is positioned between the formula and background.

माथि

The top border is positioned between the formula and background.

तल

The bottom border is positioned between the formula and background.

पूर्वावलोकन फाँट

Displays a preview of the current selection.

पूर्वनिर्धारित

Saves your changes as your default settings for all new formulas. A security response will appear before saving these changes.

Save Default Dialog

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!