फन्टहरू

Use this dialog to select the font for the respective category in the Fonts dialog.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् ढाँचा - फन्टहरू - परिमार्जन गर्नुहोस्


फन्ट

सूचीबाट फन्ट चयन गर्नुहोस्.

उदाहरण

विशेषताहरू सँग तपाईँले चयन गर्नुभएको फन्टको पूर्वादृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ ।

विशेषताहरू

चयन फन्टमा तपाईँ थप विशेषताहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ ।

बाक्लो

फन्टका लागि गाढा विशेषता लागू गर्न यो बाकस जाँच्नुहोस्.

छड्के

फन्टमा छड्के विशेषता लागू गर्न यो बाकस जाँच्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!