अरु

टाइप गरिएको आदेश(हरू)

Symbol in Elements pane

अर्थ

<?>

Placeholder

dotsaxis

Icon

गणित-अक्षांश एलिप्सेस

dotsdown

Icon

तल्लो विकर्ण एलिप्सेस

dotslow

Icon

दीर्धवृत्त

dotsup or dotsdiag

Icon

माथिल्लो विकर्ण एलिप्सेस

dotsvert

Icon

ठाडो एलिप्सेस

downarrow

Icon

तल्लो वाण

exists

Icon

एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर, त्यहाँ कम्तिमा एक छ

notexists

Icon

Existential quantifier, there does not exist

forall

Icon

युनिभर्सल क्वान्टिफायर, सबैका लागि

hbar

Icon

h पङ्क्ति यो सँग बढीको

im

Icon

जटिल सङ्ख्याको काल्पनिक अंश

infinity or infty

Icon

इन्फिनिट

lambdabar

Icon

लामब्डा पङ्क्ति यो सँग बढीको

leftarrow

Icon

बायाँ वाँण

nabla

Icon

नाब्ला भेक्टर

partial

Icon

आंशिक डेरिभेटिभ वा सेट सीमान्त

re

Icon

जटिल सङ्ख्याको यथार्थ अंश

rightarrow

Icon

दायाँ बाँण

uparrow

Icon

माथि बाँण

wp

Icon

p प्रकार्य, Weierstrass p


अन्य सङ्केतहरू

बिबिध बर्णानुक्रम चिन्हहरू देखाउनुहोस्.

Please support us!