विशेषताहरू

टाइप गरिएको आदेश(हरू)

Symbol in Elements pane

अर्थ

acute

Icon

क्यारेक्टरको माथिल्लो दायाँ माति बलाघात

bar

Icon

क्यारेक्टर माथि तेर्सो पट्टी

bold

Icon

बाक्लो

breve

Icon

Top open arc above a character

check

Icon

माथिको तल रुफ

circle

Icon

वृत्त क्यारेक्टर माथिको

color

रङ आदेशले क्यारेक्टर रङ परिवर्तन गर्दछ; पहिला प्रविष्ट गर्नुहोस् रङ आदेश सिधा आदेश सञ्झ्यालहरूमा. पछि रङ नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् (कालो, सेतो, सियान, म्याग्नेटा, रातो, निलो, हरियो, वा पहेंलो). पछि परिवर्तनका लागि क्यारेक्टरहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

dddot

Icon

क्यारेक्टर माथिको तीन थोप्लाहरू

ddot

Icon

क्यारेक्टर माथिको दुई थोप्लाहरू

dot

Icon

क्यारेक्टर माथिको थोप्लो

grave

Icon

क्यारेक्टरको माथिको दायाँ तल बलाघात

hat

Icon

"Roof" क्यारेक्टर माथिको

ital

Icon

छड्केहरू

nbold

गाढा विशेषता हटाउनुहोस्

nitalic

छड्के विशेषताहरू हटाउनुहोस्

overline

Icon

क्यारेक्टर माथि तेर्सो पट्टी

overstrike

Icon

क्यारेक्टर मार्फत तेर्सो पट्टी

phantom

Icon

फ्यान्टम क्यारेक्टर

tilde

Icon

क्यारेक्टर माथिको टिल्ड

underline

Icon

क्यारेक्टर तलको तेर्सो पट्टी

vec

Icon

क्यारेक्टर माथिको भेक्टर बाँण

widehat

Icon

चौडा रुफ, क्यारेक्टर साइजमा समायोजन

widetilde

Icon

चौडा टिल्ड, क्यारेक्टर साइजमा समायोजन

widevec

Icon

चौडा भेक्टर बाँण, क्यारेक्टर साइजमा समायोजन


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!