सूत्र सन्दर्भ तालिकाहरू

This reference section contains lists of many operators, functions, symbols and formatting features available in LibreOffice Math. Many of the commands displayed can be inserted using the icons in the Elements window or the context menu of the Commands window.

Unary and Binary Operators

सम्बन्ध

अपरेटरहरू तय गर्नुहोस्

प्रकार्यहरू

संचालकहरू

विशेषताहरू

अरु

कोस्थक

ढाँचा

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!