विशेषताहरू

यो सेक्सनले सूत्रमा तपाईँ कसरी बिभिन्न विशेषताहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर समावेश गरेको छ LibreOffice म्याथमा.

Icon

%rho(font sans bold q","%omega) = int func e^{i %omega t}%rho(font sans bold q","t)"d"t

Please support us!