प्रकार्यहरू

प्रकार्यहरू कसरी निर्माण गर्ने भनेर यहाँ उदाहरण छ LibreOffice म्याथ सँग. तपाईँको सूत्रमा यदि तपाईँ उदाहरण प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, यसलाई प्रतिलिपि बनाउनुहोस् आदेश सञ्झ्यालहरूमा क्लिपबोर्ड प्रयोग गरेर ।

Functions

func f(x","y)={x sin x~ tan y} over {cos x}

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!