पहिलेको मार्कर

पहिलेको मार्करमा कर्सर लैजानुहोस् (बायाँमा).

द्रष्टव्य प्रतिमा

"Markers" प्लेसहोल्डहरू हुन् । तिनीहरूले <?> को फारम आदेश सञ्झ्यालमा लिन्छन्।


यो आदेश पहुँच गर्न...

सम्पादन - अघिल्लो मार्कर रोज्नुहोस्

Shift+F4


Please support us!