Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

पूर्वनिर्धारित ढाँचा

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Character

चयन गरिएको क्यारेक्टरहरूका लागि फन्ट र फन्ट ढाँचा परिवर्तन गर्दछ ।

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

केस परिवर्तन

Changes the case of characters in the selection. If the cursor is within a word and no text is selected, then the word is the selection.

Position and Size

चयन गरिएको वस्तुलाई पुन: साइज गर्दछ, सर्दछ, घुमाउँछ, वा स्ल्यान्ट गर्दछ ।

Line

चयन गरिएको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्दछ ।

Area

चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुको भर्ने गुणहरू सेट गर्दछ

Text

चयन गरिएको चित्र वा पाठ वस्तुमा पाठका लागि सजावट र गुणहरू एङ्कर गर्दै सेट गर्छ ।

Slide Design

प्रदर्शन गर्नुहोस् स्लाईड डिजाइन संवाद , जहाँ तपाईँ हालको स्लाईडका लागि सजावट स्किम चयन गर्न सक्नुहुन्छ । कुनै वस्तुहरू स्लाईड डिजाइनमा हालको स्लाईड पछाडिको वस्तुहरूमा घुसाइन्छ

Slide Layout

Opens a submenu with slide layouts.

Interaction

स्लाईड दृश्यको बेला तपाईँले क्लिक गर्नुभए पछि चयन वस्तुले कस्तो ब्यवहार गर्दछ परिभाषित गर्दछ

समूह

Groups keep together selected objects, so that they can be moved or formatted as a single object.

Please support us!