Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

फिल्टर

ग्राफिक्स मोड

चयन गरिएको ग्राफिक्स वस्तुका लागि दृश्य विशेषताहरू सूचीकृत गर्दछ । सम्मिलित वा लिङ्क गरिएको ग्राफिक्स वस्तु हालको फाइलमा परिवर्तन हुनेछैन, केबल वस्तुको दृश्य मात्र ।

कक्ष शैलीहरू

ग्राफिक्स मोड

रङ

रङ उपकरणपट्टी सँग तपाईँले चयन गरिएको वस्तुको केही गुणहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ ।

पारदर्शि

ग्राफिक वस्तुमा पारदर्शि वर्णन गर्दछ। 0% (अस्वच्छ) देखी +१००% (पारदर्शि) मानहरू सम्भव छन।

प्रतिमा

पारदर्शिता

काट् छाँट गर्नुहोस

पिक्सेल ग्राफिक्स खोल्नका लागि एउटा संवाद खोल्दछ। यदि पिक्सेल ग्राफिक चिन्हित गरिएमा कार्य उपलब्ध हुन्छ।

In Impress and Draw no dialog is shown when you click the icon, but you see eight cropping handles. Open the context menu of a selected picture and choose Crop Image, if you want to use the dialog for cropping.

Drag any of the eight cropping handles to crop the picture.

प्रतिमा

काट् छाँट गर्नुहोस

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!