रूपरेखा पट्टी

आउट्लाइन भिउमा, आउट्लाइन पट्टीले प्रायः प्रयोग गरिने सम्पादन उपकरणहरु समावे गर्दछ। उपकरणपट्टी खोल्न एउटा आइकन छेउको तीरमा क्लिक गर्नुहोस् जसले थप आदेशहरू समावेश गरेको हुन्छ।

जुम

हालको कागजातको पर्दा प्रदर्सन घटाउनुहोस् वा बढाउनुहोस् । प्रतिमा पछिको बाँण क्लिक गर्नुहोस् जुम उपकरणपट्टी खोल्नका लागि

प्रतिमा

जुम (LibreOffice रूपरेखामा इम्प्रेस र स्लाईड दृश्य )

पहिलो स्तर

हालको स्लाईड सोमा स्लाईडको सबै शीर्षकहरू लुकाउँछ.सबै स्तरहरू प्रतिमा

Icon First Level

पहिलो स्तर

सबै स्तरहरू

Displays the hidden headings of the slides in the current slide show. To hide all of the headings in the current slide show, except for the slide titles, click the First Level icon.

Icon All Levels

सबै स्तरहरू

उपबिन्दुहरू लुकाउनुहोस्

एउटा चयन गरिएको शीर्षकको उपशीर्षकहरू लुकाउँछ.लुकाइएका उपशीर्षकहरू एउटा शीर्षक अगाँडिको एउटा कालो रेखाले देखाउँछ.उपशीर्षकको तल्लो तह देखाउन,क्लिक गर्नुहोस the Show Subpoints icon.

Icon Hide Subpoints

उपबिन्दुहरू लुकाउनुहोस्

उपबिन्दुहरू देखाउनुहोस्

एउटा चयन गरिएको शीर्षकको लुकाइएको उपशीर्षकहरू प्रदर्शन गर्दछ.एउटा चयन गरिएको शीर्षकको उपशीर्षकहरू लुकाउन, क्लिक गर्नुहोस Hide Subpoints icon.

Icon Show Subpoints

उपबिन्दुहरू देखाउनुहोस्

ढाँचा सुरु/बन्द

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

प्रतिमा

ढाँचाबद्ध गर्ने खुल्ला/बन्द

कालो र सेतो

तपाईँको स्लाईडहरू कालो र सेतोमा मात्र देखाउनुहोस्.

प्रतिमा

श्यामश्वेत

स्लाईड देखाउने

Starts your slide show.

Slide Show Icon

स्लाईड प्रदर्शन

Please support us!