रेखाचित्र पट्टी

रेखाचित्र पट्टीले प्रायः प्रयोग गरिने सम्पादन उपकरणहरु समावेश गर्दछ। उपकरणपट्टी खोल्न एउटा आइकनको छेउमा तीरमा क्लिक गर्नुहोस् जसले थप आदेश समावेश गरेको हुन्छ​।

You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.

चयन गर्नुहोस्

हालको स्लाईडमा वस्तु चयन गर्न रेखाचित्र पट्टीमा चयन उपकरण (सेतो बाँण) मा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि वस्तुमा क्लिक गर्नुहोस् ।

एक भन्दा बढी वस्तु चयन गर्न, तपाईँले क्लिक गर्ने क्रममा 'Shift' लाई थिच्नुहोस् होस् ।

वस्तु चयन गर्न जुन अर्को वस्तुको पछाडि छ, होल्ड गर्दछ, र त्यसपछि वस्तुमा क्लिक गर्दछ । थाकमा अर्को वस्तु चयन गर्न, होल्ड गर्नुहोस्, र त्यसपछि फेरि क्लिक गर्नुहोस् । पहिले चयन गरिएको वस्तुमा फर्कन, Shift + , थिच्नुहोस् र त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् ।

चयन गरिएको वस्तुमा पाठ थप्न, वस्तुमा डबल क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको पाठ टाइप गर्नुहोस् वा प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

चयन हटाउनको, चयन गरिएको वस्तु बाहिर जतासुकै क्लिक गर्नु होस्, वा स्केप थिच्नुहोस् ।

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

चयन

हालको कागजातमा तपाईँंलाई वस्तुहरू चयन गर्न समर्थन गर्दछ।

Icon

चयन

आयात

भरिएको आयात कोर्दछ जहाँ तपाईँले हालको कागजातमा तान्नु भएको छ । तपाईँले आयातको कुना जहाँ राख्न चाहनु भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँले चाहनु भएको साइजमा तान्नुहोस् । चतुर्भुज कोर्न, जब तपाईँले तान्नु हुन्छ शिफ्ट पनि दवाउनुहोस् ।

प्रतिमा

आयत

पदलोप

भरिएको अण्डाकार कोर्दछ जहाँ तपाईँले हालको कागजातमा तान्नु भएको छ । तपाईँले अण्डाकार जहाँ कोर्न चाहनु भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँले चाहनु भएको साइजमा तान्नुहोस् । वृत्त कोर्न, जब तपाईँले तान्नु हुन्छ शिफ्ट पनि दवाउनुहोस् ।

प्रतिमा

दीर्घवृत

पाठ

तपाईँले हालको कागजातमा जहाँ क्लिक गर्नु भएको छ वा तान्नु भएको छ, पाठ बाकस कोर्दछ । कागजातको कुनै पनि ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईँलो पाठ टाइप गर्नुहोस् वा टाँस्नुहोस् ।

प्रतिमा

पाठ

बक्र

बक्र प्रतिमा चित्राङ्कन पट्टीमा भएकोले पङ्क्तिहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ, जहाँ तपाईँ हालको स्लाईडमा पङ्क्तिहरू र आकारहरू थप गर्न सक्नुहुन्छ

प्रतिमा

वक्र

जडानकर्ताहरू

प्रतिमा

योजक

योजकहरू उपकरण पट्टि खोल्नुहोस, हालको स्लाईडमा तपाईँले वस्तुहरूमा योजकहरू थप्न सक्नुहुन्छ.एउटा योजक रेखा हो र वस्तुहरू सारिएको हुन्छ तब सम्लग्न गरिएको बाँकिहरू वस्तुहरू जोडिन्छ ।

Lines and Arrows

Opens the Arrows toolbar to insert lines and arrows.

त्रि-आयामिक वस्तुहरू

त्रि-आयामिक वस्तुहरू उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, जहाँ तपाईँ हालको स्लाईडमा त्रि-आयामिक थप गर्न सक्नुहुन्छ

प्रतिमा

त्रि आयामिक वस्तुहरू

आधारभूत आकारहरू

आधारभूत आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जुन तपाईँंको कागजात भित्र ग्राफिकस् घुसाउनका लागि तपाईँंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

Icon Basic shapes

आधारभूत आकारहरू

प्रतीक आकारहरू

प्रतीक आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Symbol Shapes

सङ्केत आकारहरू

बाँणहरू छेक्नुहोस

रोक्ने बाँणहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Block arrows

बाँणहरू छेक्नुहोस

फ्लोचार्टहरू

फ्लोचार्टहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

Icon Flowcharts

फ्लोचार्टहरू

कलआउटहरू

कलआउटहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Callouts

बोलाहटहरू

ताराहरू

ताराहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Stars

ताराहरू

विन्दुहरू

तपाईँको रेखाचित्रमा विन्दुहरू सम्पादन गर्न तपाईँलाई सक्षम पार्दछ ।

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

फन्ट कार्य सङ्ग्रहालय

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

फन्ट कार्य सङ्ग्रहालय

फाइलबाट

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

घुसाउनुहोस्

प्रतिमा

घुसाउनुहोस्

घुमाउनुहोस्

यो उपकरण वस्तु घुमाउन प्रयोग गरिन्छ ।

Icon Rotate

घुमाउनुहोस्

पङ्क्तिबद्धता

चयन गरिएका वस्तुहरूको पङ्क्तिबद्धता परिमार्जन गर्दछ।

प्रतिमा

पङ्क्तिवद्धता

मिलाउनुहोस्

चयन वस्तुको स्ट्याकिङ अर्डर परिवर्तन गर्नुहोस् ।

प्रतिमा

मिलाउनुहोस्

Extrusion On/Off

चयन गरिएका वस्तुहरूका लागि त्रि-आयामिक प्रभावहरू खुल्ला र बन्द गर्दछ ।

Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

प्रतिमा

अनुकूल एनिमेसन

Interaction

स्लाईड दृश्यको बेला तपाईँले क्लिक गर्नुभए पछि चयन वस्तुले कस्तो ब्यवहार गर्दछ परिभाषित गर्दछ

Icon Interaction

Interaction

Please support us!