रेखाचित्र पट्टी

रेखाचित्र पट्टीले प्रायः प्रयोग गरिने सम्पादन उपकरणहरु समावेश गर्दछ। उपकरणपट्टी खोल्न एउटा आइकनको छेउमा तीरमा क्लिक गर्नुहोस् जसले थप आदेश समावेश गरेको हुन्छ​।

You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.

चयन गर्नुहोस्

हालको स्लाईडमा वस्तु चयन गर्न रेखाचित्र पट्टीमा चयन उपकरण (सेतो बाँण) मा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि वस्तुमा क्लिक गर्नुहोस् ।

एक भन्दा बढी वस्तु चयन गर्न, तपाईँले क्लिक गर्ने क्रममा 'Shift' लाई थिच्नुहोस् होस् ।

वस्तु चयन गर्न जुन अर्को वस्तुको पछाडि छ, होल्ड गर्दछ, र त्यसपछि वस्तुमा क्लिक गर्दछ । थाकमा अर्को वस्तु चयन गर्न, होल्ड गर्नुहोस्, र त्यसपछि फेरि क्लिक गर्नुहोस् । पहिले चयन गरिएको वस्तुमा फर्कन, Shift + , थिच्नुहोस् र त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् ।

चयन गरिएको वस्तुमा पाठ थप्न, वस्तुमा डबल क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको पाठ टाइप गर्नुहोस् वा प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

चयन हटाउनको, चयन गरिएको वस्तु बाहिर जतासुकै क्लिक गर्नु होस्, वा स्केप थिच्नुहोस् ।

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

चयन

हालको कागजातमा तपाईँंलाई वस्तुहरू चयन गर्न समर्थन गर्दछ।

Icon

चयन

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

रेखा रङ

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

क्षेत्र

Line

तपाईँंले तानेको हालको कागजातमा एउटा सिधा रेखा कोर्दछ.४५ डिग्रीमा रेखा अवरोध गर्न,जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस

Icon Line

लाइन

आयात

भरिएको आयात कोर्दछ जहाँ तपाईँले हालको कागजातमा तान्नु भएको छ । तपाईँले आयातको कुना जहाँ राख्न चाहनु भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँले चाहनु भएको साइजमा तान्नुहोस् । चतुर्भुज कोर्न, जब तपाईँले तान्नु हुन्छ शिफ्ट पनि दवाउनुहोस् ।

Icon Rectangle

आयत

पदलोप

भरिएको अण्डाकार कोर्दछ जहाँ तपाईँले हालको कागजातमा तान्नु भएको छ । तपाईँले अण्डाकार जहाँ कोर्न चाहनु भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँले चाहनु भएको साइजमा तान्नुहोस् । वृत्त कोर्न, जब तपाईँले तान्नु हुन्छ शिफ्ट पनि दवाउनुहोस् ।

आइकन दीर्घवृत्त

दीर्घवृत

बाँणहरू

बाँण the उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, जहाँ तपाईँ सिधा रेखाहरू थप गर्न सक्नुहुन्छ, बाँणसँग रेखाहरू, र हालको स्लाईड वा पृष्ठमा बिकर्ण रेखाहरू.

बक्र

बक्र प्रतिमा चित्राङ्कन पट्टीमा भएकोले पङ्क्तिहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ, जहाँ तपाईँ हालको स्लाईडमा पङ्क्तिहरू र आकारहरू थप गर्न सक्नुहुन्छ

Icon Curve

वक्र

जडानकर्ताहरू

Icon Connector

योजक

योजकहरू उपकरण पट्टि खोल्नुहोस, हालको स्लाईडमा तपाईँले वस्तुहरूमा योजकहरू थप्न सक्नुहुन्छ.एउटा योजक रेखा हो र वस्तुहरू सारिएको हुन्छ तब सम्लग्न गरिएको बाँकिहरू वस्तुहरू जोडिन्छ ।

आधारभूत आकारहरू

आधारभूत आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जुन तपाईँंको कागजात भित्र ग्राफिकस् घुसाउनका लागि तपाईँंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

Icon Basic shapes

आधारभूत आकारहरू

प्रतीक आकारहरू

प्रतीक आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Symbol Shapes

सङ्केत आकारहरू

बाँणहरू छेक्नुहोस

रोक्ने बाँणहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Block arrows

बाँणहरू छेक्नुहोस

फ्लोचार्टहरू

फ्लोचार्टहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

Icon Flowcharts

फ्लोचार्टहरू

कलआउटहरू

कलआउटहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Callouts

बोलाहटहरू

ताराहरू

ताराहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

Icon Stars

ताराहरू

त्रि-आयामिक वस्तुहरू

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

त्रि आयामिक वस्तुहरू

घुमाउनुहोस्

यो उपकरण वस्तु घुमाउन प्रयोग गरिन्छ ।

Icon Rotate

घुमाउनुहोस्

पङ्क्तिबद्धता

चयन गरिएका वस्तुहरूको पङ्क्तिबद्धता परिमार्जन गर्दछ।

Icon Alignment

पङ्क्तिवद्धता

मिलाउनुहोस्

चयन वस्तुको स्ट्याकिङ अर्डर परिवर्तन गर्नुहोस् ।

Icon Arrange

मिलाउनुहोस्

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Icon Distribute

Distribute

स्याडोज

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

Icon Add Shadow

स्याडोज

काटछाँट गर्नुहोस्

Trims or scales the selected graphic. You can also restore the graphic to its original size.

Icon Crop

काट छाँट गर्नुहोस

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

फिल्टर

बिन्दुहरू सम्पादन गर्नुहोस् ।

तपाईँलाई चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुको आकार परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ ।

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!