पाठ ढाँचा पट्टी

पाठ ढाँचा पट्टी प्रदर्शन गर्न, कर्सरलाई पाठ वस्तु भित्र राख्नुहोस् ।

फन्ट नाम

तपाईँंलाई सूचीबाट एउटा फन्ट नाम चयन गर्न वा सीधै एउटा फन्ट नाम प्रविष्टि गर्न दिन्छ।

तपाईँंले अर्धविरामद्वारा छुट्याईएका थुप्रै फन्टहरू प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको फन्टहरू उपलब्ध नभएमा LibreOffice ले सफलतामा हरेक नामांकित फन्ट प्रयोग गर्दछ।

प्रतिमा

फन्ट नाम

फन्ट साइज

सूचीबाट फरक फन्ट साइजहरू रोज्न दिन्छ, म्यानुअल तरीकाले प्रविष्टि गर्न दिन्छ।

बाक्लो

चयन गरिएको पाठलाई बाक्लो पार्दछ । यदि कर्सर एउटा शब्दमा छ भने, सम्पूर्ण शब्द बाक्लो बनाइन्छ । यदि चयन वा शब्द पहिल्यै बाक्लो छ भने, ढाँचा हटाइन्छ ।

Icon Bold

बाक्लो

छड्के

चयन गरिएको पाठलाई छड्के बनाउँदछ । यदि कर्सर एउटा शब्दमा छ भने, सम्पूर्ण शब्द छड्के बनाइन्छ । यदि चयन वा शब्द पहिल्यै छड्के छ भने, ढाँचा हटाइन्छ ।

Icon Italic

छडके

कच

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

कच

फन्ट रङ

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Icon Font Color

फन्ट रङ

बायाँ

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

बायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

दायाँ

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

दायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

समरेखित

खाली स्थान बढाउनुहोस

Click the Increase Spacing icon to increase the paragraph spacing above the selected paragraph.

प्रतिमा

खाली स्थान बढाउनुहोस्

खाली स्थान घटाउनुहोस

Click the Decrease Spacing icon to decrease the paragraph spacing above the selected paragraph.

प्रतिमा

खाली स्थान घटाउनुहोस्

Unordered List

चयन गरिएका अनुच्छेदहरूमा गोलिचिन्हहरू मानाङ्कन गर्दछ वा गोलिचिन्हित अनुच्छेदहरूबाट तिनीहरूलाई हटाउँदछ।

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

क्यारेक्टर

चयन गरिएको क्यारेक्टरहरूका लागि फन्ट र फन्ट ढाँचा परिवर्तन गर्दछ ।

Icon Character

क्यारेक्टर

अनुच्छेद

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon Paragraph

अनुच्छेद

एशियाली भाषा समर्थन

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

पाठ दायाँबाट बायाँ चल्दै छ

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

पाठ दिशा बायाँ देखी दायाँ

पाठ माथिबाट तल चल्दै

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

पाठ दिशा माथिबाट तल

Increase Font Size

Increases the font size of the selected text.

Decrease Font Size

Reduces the font size of the selected text.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!