उपकरणपट्टीहरू

This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

मानक पट्टी

मानक पट्टी हरेक LibreOffice अनुप्रयोगमा उपलब्ध छ।

प्रस्तुति उपकरणपट्टी

स्लाईडहरूका लागि साझा आदेश ।

रेखाचित्र पट्टी

रेखाचित्र पट्टीले प्रायः प्रयोग गरिने सम्पादन उपकरणहरु समावेश गर्दछ। उपकरणपट्टी खोल्न एउटा आइकनको छेउमा तीरमा क्लिक गर्नुहोस् जसले थप आदेश समावेश गरेको हुन्छ​।

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

रूपरेखा पट्टी

आउट्लाइन भिउमा, आउट्लाइन पट्टीले प्रायः प्रयोग गरिने सम्पादन उपकरणहरु समावे गर्दछ। उपकरणपट्टी खोल्न एउटा आइकन छेउको तीरमा क्लिक गर्नुहोस् जसले थप आदेशहरू समावेश गरेको हुन्छ।

स्लाईड क्रमबद्व गर्ने पट्टी

In Slide Sorter view, the Slide Sorter bar can be used.

Line and Filling Bar

The Line and Filling Bar contains commands and options that you can apply in the current view.

स्लाईड दृश्य पट्टी

स्लाईड दृश्य पट्टी स्लाईड क्रमबद्व गर्ने दृश्यसँगै खुल्दछ ।

तालिका पट्टी

तालिका पट्टीले कार्यहरू समाविष्ट गर्दछ जुन तपाईँलाई तालिकाहरू सँग काम गर्दा आवश्यक पर्दछ । तपाईँले तालिकामा कर्सर सार्नु हुँदा यो देखापर्छ ।

पाठ ढाँचा पट्टी

पाठ ढाँचा पट्टी प्रदर्शन गर्न, कर्सरलाई पाठ वस्तु भित्र राख्नुहोस् ।

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

बिन्दु पट्टी सम्पादन गर्नुहोस्

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

विकल्प पट्टी

To display the Options Bar, choose View - Toolbars - Options.

रङ पट्टी

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

वस्तुस्थितिपट्टी

वस्तुस्थितिपट्टीले हालै चयन गरिएको वस्तु सहित तपाईँको कागजातको बारेमा सूचना प्रदर्शन गर्दछ । तपाईँले सम्बन्धित संवाद सञ्झ्याल खोल्न केही वस्तुस्थित पट्टी वस्तुहरूमा डबल-क्लिक गर्न सक्नु हुन्छ ।

3D Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

फन्टवर्क

जब तपाईँंले फन्टवर्क वस्तु चयन गर्नुहुन्छ फन्टवर्क उपकरणपट्टी खुल्दछ।

घुसाउनुहोस्

Add objects, including charts, spreadsheets, and images, to your document.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!