स्लाईड देखाउने

प्रस्तुतीकरण चलाउनका लागि आदेशहरू र विकल्प समावेस छन्।

स्लाईड दृश्य

Starts your slide show.

स्लाईड देखाउने सेटिङहरू

तपाईँको स्लाईड दृश्यका लागि सेटिङहरू परिभाषित गर्नुहोस्, कुन स्लाईड कहाँ बाट सुरु गर्ने समावेश गरि, तपाईँले स्लाईडहरू उन्नत बनाउनका लागि तरीका, प्रस्तुतिका प्रकारहरू, र सूचक विकल्प.

रिहर्स टाइमिङ्स

तल्लो बायाँ कुनोमा टाइमर सँग स्लाईड प्रदर्शन सुरु गर्नुहोस्

अन्तरक्रिया

स्लाईड दृश्यको बेला तपाईँले क्लिक गर्नुभए पछि चयन वस्तुले कस्तो ब्यवहार गर्दछ परिभाषित गर्दछ

एनिमेशन अनुकूल गर्नुहोस्

Assigns effects to selected objects.

स्लाईड कारोवार

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

स्लाईड देखाउनुहोस्/लुकाउनुहोस्

स्लाईड प्रदर्शन भएको बेला प्रदर्शन नहुनका लागि चयन गरिएको स्लाईड लुकाउनुहोस्

अनुकूलन स्लाईड देखाउने

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Please support us!