परिमार्जन गर्नुहोस्

तपाईँको कागजातमा वस्तुहरू परिमार्जन गर्न आदेशहरू समावेस छन्।

घुमाउनुहोस्

चयन गरिएका वस्तु(हरू) घुमाउँदछ ।

फ्लिप गर्नुहोस्

चयन गरिएको वस्तु तेर्सो रूपमा वा ठाडो रूपमा फ्लिप गर्नुहोस् ।

रूपान्तर गर्नुहोस्

चयन वस्तु रूपान्तर गर्न विकल्प ।

मिलाउनुहोस्

चयन वस्तुको स्ट्याकिङ अर्डर परिवर्तन गर्नुहोस् ।

Align Objects

चयन गरिएका वस्तुहरूलाई एकअर्काको सन्दर्भमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ।

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

वस्तु नाम

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

समूह

चयन गरिएको वस्तुहरू समूह गर्छ, त्यसकारण तिनीहरू एउटा एकल वस्तुको रूपमा सार्न सकिन्छ ।

समूह नगरिएको

एकल वस्तुहरू भित्र चयन गरिएको समूह बिच्छेद गर्छ ।

Enter Group

चयन गरिएको समूह खोल्दछ, ता कि तपाईँले अलग वस्तुहरू खोल्नुहोस् । यदि चयन गरिएको समूहहरूमा नेस्ट गरिएको समूह समाहित छ भने, तपाईँले यो आदेश उपसमूहहरूमा दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ ।

समूह बन्द गर्नुहोस्

समूहबाट निस्कन्छ, ता कि तपाईँले समूहको अलग वस्तुहरू अझै सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न ।

संयोजन

एक्लो वस्तुमा दुई वा बढी चयन वस्तुहरू संयोजन गर्नुहोस्. Unlike grouping, संयोजन गरिएको वस्तुले तल्लो वस्तु स्ट्याकिङ अर्डरमा गुणहरू लिन्छ, तपाईँ split संयोन वस्तुहरू छुट्टाउन सक्नुहुन्छ, तर सक्कली वस्तु गुणहरू हरायो ।

बिभाजन गर्नु

स्प्लिट गर्नुहोस् संयोजन वस्तु ब्यक्त्तिगत वस्तुमा परिणाम गरिएको वस्तुहरू सँग उही पङ्क्ति र भर्न गुणहरू छन् संयोजन गरिएको वस्तु जस्तै ।

आकारहरू

दुई वा बढी चयन गरिएको वस्तुहरूबाट आकार सिर्जना गर्नुहोस् ।

जडान

दुई वा बढी पङ्क्तिहरू जडान गरि पङ्क्ति वा बेजियर बक्रहरू निर्माण गर्नुहोस्, बेजियर बक्रहरू, वा अरू वस्तुहरू पङ्क्ति सँग. बन्द गरिएको वस्तुहरू जसले भर्ने समावेश गरेको छ त्यो पङ्क्तिहरूमा रूपान्तरण गरिन्छ र तिनीहरूको भर्ने हराउँदछ ।

बिच्छेद

जोडिएको पङ्क्तिहरू बिच्छेद गर्नुहोस् जुन जडान आदेश सँग जोडिएको छ.

Please support us!