फ्लोचार्ट निर्माण गर्दा

फ्लोचार्ट निर्माण गर्न:

 1. उपकरण चयन गर्नुहोस् फ्लोचार्ट उपकरणपट्टीबाट चित्राङ्कन पट्टीमा.

 2. तपाईँको स्लाईडमा आकार तान्नुहोस् ।

 3. बढी आकारहरू थप गर्नका लागि, अन्तिम स्टेप दोहोर्याउनुहोस् ।

 4. खोल्नुहोस् जडानकर्ता उपकरणपट्टी चित्राङ्कन पट्टीमा, र जडानकर्ता पङ्क्ति चयन गर्नुहोस् ।

 5. आकारको कुनोमा सूचक लैजानुहोस् त्यसैले जडान साइटहरू देखिन्छ ।

 6. जडान साइट क्लिक गर्नुहोस्, अरू आकारमा जडान साइटमा तान्नुहोस्, र पछि छोड्नुहोस् ।

 7. बढी जडानकर्ताहरू थप गर्नका लागि, अन्तिम स्टेपहरू दोहोर्याउनुहोस् ।

तपाईँको फ्लोचार्टका लागि तपाईँ सँग अब आधारभूत रूपरेखा छन् ।

तपाईँको फ्लोचार्टमा पाठ आकारहरूमा थप गर्नका लागि

निम्न मध्ये एउटा गर्नुहोस्:

आकारमा रङ भर्न थप गर्न:

 1. आकार चयन गर्नुहोस्, र छनौट गर्नुहोस् ढाँचा - क्षेत्र.

 2. रङ चयन गर्नुहोस्, सूचीमा एउटा रङ चयन गर्नहोस् ।

केही हट स्पट्स थप गर्नका लागि जुन अरू स्लाईडहरूमा बोलाउँछ:

प्रदान गर्नुहोस् अन्तरक्रियाहरू तपाईँको स्लाईडको केही वस्तुहरूमा

 1. वस्तु चयन गर्नुहोस्, र छनौट गर्नुहोस् स्लाईड दृश्य - अन्तरक्रिया

 2. संबादमा अन्तरक्रिया चयन गर्नुहोस्. उदाहरणका लागि, अर्को स्लाईडमा जानका लागि चयन गर्नुहोस् जब प्रयोगकर्ताले वस्तु क्लिक गर्दछ ।

Please support us!