बक्रहरू सम्पादन गर्द

बक्र पङ्क्ति बिभाजकले दुई डेटा बिन्दुहरू (अन्त्यबिन्दुहरू) र दुई नियन्त्रण बिन्दुहरू (ह्यान्डलहरू) समावेश गर्दछ. नियन्त्रण पङ्क्तिले नियन्त्रण बिन्दु डेटा बिन्दुमा जडान गर्दछ. तपाईँ बक्रको आकार डेटा बिन्दु बिभिन्न प्रकारमा रूपान्तर गरि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, वा नियन्त्रण बिन्दुहरू बिभिन्न स्थानमा तानेर ।

तपाईँ पङ्क्तिको गुणहरू पनि पङ्क्ति चयन गरेर परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ र छनौट गरेर ढाँचा - पङ्क्ति.

प्रतिमा

बक्र पङ्क्तिको डेटा बिन्दुहरू र नियन्त्रण बिन्दुहरू हेर्नका लागि, पङ्क्ति चयन गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् बिन्दुहरू प्रतिमा चित्राङ्कन पट्टीमा. डेटा बिन्दुहरू वर्गहरूद्वारा प्रतिनीधित्व गर्दछ र नियन्त्रण बिन्दुहरू वृत्त द्वारा. नियन्त्रण बिन्दुले डेटा बिन्दुलाई दवाब गर्दछ ।

बक्र पङ्क्ति बिभाजक समायोजन गर्न:

 1. वक्ररेखा चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि बिन्दु प्रतिमालाई रेखाचित्र पट्टीमा क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. निम्न मध्ये एउटा गर्नुहोस्:

बक्र पङ्क्ति स्प्लिट गर्न:

तपाईँ बक्र पङ्क्ति मात्र स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ जुन सँग तीन वा बढी डेटा बिन्दुहरू छ ।

 1. वक्ररेखा चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि बिन्दु प्रतिमालाई रेखाचित्र पट्टीमा क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. डेटा बिन्दु चयन गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् बक्र स्प्लिट गर्नुहोस् प्रतिमा सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा ।

बन्द आकार निर्माण गर्न:

 1. वक्ररेखा चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि बिन्दु प्रतिमालाई रेखाचित्र पट्टीमा क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस् बेजियर प्रतिमा बन्द गर्नुहोस् ।

बक्र पङ्क्तिमा डेटा बिन्दु रूपान्तर गर्न:

 1. वक्ररेखा चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि बिन्दु प्रतिमालाई रेखाचित्र पट्टीमा क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. डेटा बिन्दु क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँ रूपान्तर गर्न चाहनुहुन्छ, र तलका एक गर्नुहोस्:

डेटा बिन्दु थप गर्नका लागि:

 1. वक्ररेखा चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि बिन्दु प्रतिमालाई रेखाचित्र पट्टीमा क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस् बिन्दुहरू प्रतिमा घुसाउनुहोस् ।

 3. पङ्क्ति क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ बिन्दु थप गर्न चाहनुहुन्छ, र छोटो दूरी तान्नुहोस् ।

टिप प्रतिमा

यदि डेटा बिन्दु सँग नियन्त्रण बिन्दु छैन भने, डेटा बिन्दु चयन गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् रूपान्तर गर्नुहोस् बक्र प्रतिमा सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा ।


डेटा बिन्दु मेटाउनका लागि:

 1. वक्ररेखा चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि बिन्दु प्रतिमालाई रेखाचित्र पट्टीमा क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. तपाईँले मेटाउन चाहनु भएको बिन्दु क्लिक गर्नुहोस् ।

 3. सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस् बिन्दुहरू प्रतिमा मेटाउनुहोस् ।

Please support us!