बक्रहरू चित्राङ्कन

वक्ररेखा प्रतिमा प्रतिमा रेखाचित्रमा ले तपाईँलाई एक वा भन्दा बढी लाइन खण्डहरू समावेश गर्ने वक्ररेखा कोर्न दिन्छ। प्रत्येक बेजियर वक्र खण्ड दुई डेटा बिन्दुहरू (अन्त्यबिन्दुहरू) र एक वा बढी डेटा बिन्दुहरू (ह्यान्डलहरू) द्वारा परिभाषित गर्दछ जसले गर्दा तपाईँले वक्रको चाप समायोजन गर्न तान्न सक्नुहुन्छ। एउटा निन्त्रण बिन्दु नियन्त्रण लाइनद्वारा डेटा बिन्दुमा जडित हुन्छ। नियन्त्रण बिन्दु सार्दा वक्रलाई यसको अगाडि धकेल्दछ, र व्रकको आकार परिवर्तन गर्दछ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

Control points are only visible in "Edit Points" mode. Control points are represented by circles, anchor points are represented by squares. The start point is a little bit larger than the other anchor points.


बेजियर बक्र सँग तीन प्रकारहरूको डेटा बिन्दुहरू छन्:

How to use the Curve tool

 1. On the Drawing toolbar, open the Curves toolbar Icon and select the CurveIcon tool.

 2. क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ बक्र सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, र दिशामा छोटो दूरी तान्नुहोस् जहाँ तपाईँ बक्र लग्न चाहनुहुन्छ।सिधा पङ्क्ति बिभाजक निर्माण गर्नका लागि, होल्ड गर्नुहोस् सिफ्ट तपाईँले तानेको बेला।

  Hold down Shift while you drag to restrict the direction to a 45 degree grid.

 3. माउस छोड्नुहोस् ।

 4. सूचक लैजानुहोस् जहाँ तपाईँ बक्र बिभाजक अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ र तलको एउटा गर्नुहोस्:

 5. निम्न मध्ये एउटा गर्नुहोस्:

How to use the Freeform Line tool

 1. On the Drawing toolbar, open the Curves toolbar Icon and select the Freeform LineIcon tool.

 2. Click where you want the curve to start, and keep holding the mouse button down.

 3. Draw the freeform line as you would do with a pencil.

 4. Release the mouse button to finish the line.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!