GIF ढाँचामा एनिमेसनहरू निर्यात गर्दा

  1. तपाईँको स्लाईडमा एनिमेटेड वस्तु चयन गर्नुहोस् ।

  2. फाइल - निर्यात गर्नुहोस्रोज्नुहोस् ।

  3. चयन गर्नुहोस् GIF - ग्राफिक्स इन्टरचेन्ज ढाँचा (.gif)फाइल प्रकार सूचीमा

  4. क्लिक गर्नुहोस् चयन जाँच बाकस चयन वस्तु निर्यात गर्न, र इन्टाइर स्लाईड होइन

  5. एनिमेटेड GIF कहाँ अवस्थित गर्ने भनेर निश्चित गर्नुहोस्, नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् बचत.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!