द्रुत सम्पादनमा अनुमति दिनुहोस्

एउटा पाठ वस्तु क्लिक गरेको बेलामा तुरुन्तै पाठ सम्पादन मोडमा स्विच गर्ने कि भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।

Icon Allow Quick Editing

शीघ्र सम्पादनलाई अनुमति दिनुहोस्

Please support us!