वस्तु किनारामा स्न्याप

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

ग्राफिक वस्तुको कर्सर वा रूपरेखा लाइन स्न्याप दायरामा हुनैपर्छ।

Icon Snap to Object Border

वस्तु किनाराहरूमा स्न्याप गर्नुहोस्

Please support us!