पाठ थप गर्नका लागि डबल-क्लिक

माउस-क्लिक व्यवहार परिवर्तन गर्दछ,त्यसकारण तपाईँंले एउटा वस्तु थप्न वा पाठ सम्पादन गर्न डबल-क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ.

प्रतिमा

पाठ थप गर्नका लागि डबल-क्लिक

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!