स्न्याप पङ्क्तिहरू देखाउनुहोस्

स्न्याप लाइनहरू देखाउँछ वा लुकाउँछ त्यसैले तपाईँंले तपाईँंको स्लाईडमा वस्तुहरू पङ्क्ति बध्द गर्न सक्नुहुन्छ. एउटा स्न्याप लाइन हटाउन,यसलाइ स्लाईड माथि तान्नुहोस.

प्रतिमा

स्न्याप लाइनहरू देखाउनुहोस्

Please support us!