अन्तरक्रिया अनुमति दिनुहोस्

एउटा वस्तुमा मानाङ्कित गरिएको अन्तरक्रियाको एउटा पृर्व दृश्य चलाउँछ,जब तपाईँंले स्लाईडमा एउटा वस्तु क्लिक गर्नुहुन्छ सम्पादनका लागि एउटा वस्तु चयन गर्न,तल राख्नुहोस key when you click.

प्रतिमा

अन्तरक्रिया अनुमति दिनुहोस्

Please support us!