प्रभावहरू अनुमति दिनुहोस्

एउटा वस्तुमा मानाङ्कित गरिएको एउटा एनिमेसनको एउटा पृर्व दृश्य प्ले गर्दछ,जब तपाईँंले स्लाईडमा वस्तु क्लिक गर्नुहुन्छ.सम्पादनका लागि एउटा वस्तु चयन गर्न,तल राख्नुहोस key when you click.

प्रतिमा

प्रभावहरूलाई अनुमति दिनुहोस्

स्लाईड कारोवारहरू एनिमेट गर्दा

Animating Objects in Presentation Slides

Please support us!