ग्लु बिन्दुहरू

एउटा ग्लु प्वाइन्टको गुणहरू घुसाउनुहोस र परिमार्जन गर्नुहोस.एउटा ग्लु प्वाइन्ट ग्राहक जडान प्वाइन्ट हो जहाँ तपाईँले एउटा connector line. सम्लग्न गर्न सक्नुहुन्छ.

Icon Glue Points

ग्लु प्वाइन्ट

Please support us!