घुसाउनुहोस्

प्रतिमा

घुसाउनुहोस्

Open the Insert toolbar, जहाँ तपाईँंले वस्तुहरू थप्न सक्नुहुन्छ,सम्मिलित चित्रपटहरू,स्प्रेड सिटहरू,र छबिहरू,तपाईँंको कागजात लाइ.

Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icon

New Slide

फ्लोटिङ फ्रेम

हालको कागजातमा एउटा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम घुसाउँछ। अर्को फाइलको सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न एचटीएमएल कागजातहरूमा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम प्रयोग गरिन्छ।

प्रतिमा

उत्प्लावन फ्रेम

फाइल

Inserts a file into the active slide. You can insert LibreOffice Draw or Impress files, or text from an HTML document or a text file.

प्रतिमा

फाइल

स्प्रेडसिट

हालको स्लाईडमा वा पेजमा नयाँ तालिका घुसाउनुहोस्.

प्रतिमा

स्प्रेडसिट

फाइलबाट

Inserts an image into the current document .

प्रतिमा

Image

चलचित्र र ध्वनि

तपाईँको कागजात भित्र एउटा भिडियो वा ध्वनि फाइल घुसाउँछ ।

Audio or Video


सूत्र

Inserts a formula into the current document.

प्रतिमा

सूत्र

चार्ट

प्रतिमा

चित्रपट

OLE वस्तु

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

प्रतिमा

OLE वस्तु

Please support us!