घुसाउनुहोस्

प्रतिमा

घुसाउनुहोस्

Open the Insert toolbar, जहाँ तपाईँंले वस्तुहरू थप्न सक्नुहुन्छ,सम्मिलित चित्रपटहरू,स्प्रेड सिटहरू,र छबिहरू,तपाईँंको कागजात लाइ.

Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icon New slide

New Slide

फ्लोटिङ फ्रेम

हालको कागजातमा एउटा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम घुसाउँछ। अर्को फाइलको सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न एचटीएमएल कागजातहरूमा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम प्रयोग गरिन्छ।

Icon Floating frame

उत्प्लावन फ्रेम

Insert /Objects from File

फाइलमा तपाईँलाई सम्पूर्ण फाइल वा निश्चित तत्वहरू घुसाउन अनुमति दिइन्छ ।

Icon Insert Slide from File

स्प्रेडसिट

हालको स्लाईडमा वा पेजमा नयाँ तालिका घुसाउनुहोस्.

Icon Insert Table

Table

फाइलबाट

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

चलचित्र र ध्वनि

तपाईँको कागजात भित्र एउटा भिडियो वा ध्वनि फाइल घुसाउँछ ।

Icon Media

Media / Audio or Video

सूत्र

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

चार्ट

Icon Chart

चित्रपट

OLE वस्तु

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE वस्तु

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!